یک راه هوشمندانه
برای ارسال پست خودکار در اینستاگرام

صرفه جویی در زمان مدیریت حساب های خود، انتشار و تجزیه و تحلیل تمام پست های خود را در یک پانل.

شروع کن * 7 days free trial

قابلیت های موجود برای شما

طراحی منحصر به فرد
طراحی منحصر به فرد
چند اکانت همزمان
چند اکانت همزمان
ارسال پست خودکار
ارسال پست خودکار
ارسال زمانبندی شده
ارسال زمانبندی شده
آزمایشی و رایگان
آزمایشی و رایگان
امن برای استفاده
امن برای استفاده
سازگار با موبایل
سازگار با موبایل
ارسال از فضای ابری
ارسال از فضای ابری

پلن های ویژه مخصوص شما

4.99 EUR/per month
عمومی
قیمت سالانه: 49.00 EUR
شما 10.88 EUR صرفه جویی کردید
فقط یک اکانت
نوع پست:
تصویر, ویدئو,
انتشار داستان (فقط تصویر),
آلبوم (فقط تصویر)
بار گذاری از فضای ابری:
در دسترس نیست
ماژول ها
AF AU
پشتیبانی از Spintax
فضای ذخیره: 150MB
7.99 EUR/per month
سلبریتی
قیمت سالانه: 79.00 EUR
شما 16.88 EUR صرفه جویی کردید
Up to 3 accounts
نوع پست:
تصویر, ویدئو,
انتشار داستان (تصویر+ویدئو),
آلبوم (تصویر+ویدئو)
بار گذاری از فضای ابری:
ماژول ها
AF AU
پشتیبانی از Spintax
فضای ذخیره: 250MB
17.99 EUR/per month
حرفه ای
قیمت سالانه: 165.79 EUR
شما 50.09 EUR صرفه جویی کردید
حساب نامحدود
نوع پست:
تصویر, ویدئو,
انتشار داستان (تصویر+ویدئو),
آلبوم (تصویر+ویدئو)
بار گذاری از فضای ابری:
ماژول ها
AF AU
پشتیبانی از Spintax
فضای ذخیره: 300MB